koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Koeaing Djato Tjintah - II
Koeaing Djato Tjintah - II

Devi India iang tertoela... Mangka itoe bidadarie achiernjah bole doedoek bareng samah Koeaing sitampan roepawan sesijangan sampeh tij...

Read more »

Toket tiga, satoe trobosan baroe dalem bidang elmoe haiat
Toket tiga, satoe trobosan baroe dalem bidang elmoe haiat

Djikaloe ramboet iaitoe mahkota prampoewan, mangka pajoedara iaitoe satoe ratna moetoe manikam boewat ianjah... ( Ki Jongen Van Dongo...

Read more »
 
Top