koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

The Song of Orang Asyik....
The Song of Orang Asyik....

S atoe tembang choesoes boewat sinjo Kevin iang soeda bole djahadie ik poenja penggemara iang palieng jahoeed....trimalah sinjo ! ...

Read more »
 
Top