koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Wagino, nama iang paling kassie maloe !
Wagino, nama iang paling kassie maloe !

I k poenja namah sebagih Wagino. Iaitoe satoe ana van ampat besodarah van perkawinan antara Setoe iaitoe ik poenja Bapa en Ngatemi, ik poen...

Read more »
 
Top