koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Monopolie ketjiek Soelarsie en djatonjah Lehong 2000 samah Miroen Si Gembala Sapie
Monopolie ketjiek Soelarsie en djatonjah Lehong 2000 samah Miroen Si Gembala Sapie

...soewatoe koetika perna itoe ketjiek bole sebagih mata wang di Nagri Karanganom...(koeaing!) K etjiek, bidjie sawo itoe bole bergoe...

Read more »
 
Top