koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Toket Binti Pajoedara
Toket Binti Pajoedara

M   oengkin benda iang kitaorang kenal pertamakali semendja kowe orang poenja mata bole mele di doenija inih adala itoe pajoedara poen. ...

Read more »
 
Top