koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Kasta
Kasta

"Djikalaw koweorang liwat di itoe pinggir weg, en koweorang kabetoelan tengo ada itoe oto mewah malintas didepan koweorang poenja ma...

Read more »
 
Top