koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Tombo atie nomor teloe
Tombo atie nomor teloe

  ...kaping teloe, koempoelana wong kang soleh... ....sala sawidjine sopo bisa ngelakonih... ..Insja Alloh, Goesti Pangeran ngidjabahie......

Read more »
 
Top