koeaing!

koeaing!
tempo doeloe poenja gaia !
 

Ik lagih bosen noelis itoe, maoe njanji barang sedjena poen....sapa taoe itoe ada iang bole rekam en ik bole djadi bintang toniil....marih, kitaorang ni'matin bersama2 poen....Koeaing! dalem satoe goebahan Djepoen kokoronotomo Van Solo.......nang Solo ndoewe bodjo loro sing sidji ora dikathoki nang kono ngingoe wedhoes loro jen loewe embe2...
intro : D DM7 G

D DM7
Menjang Solo.....karo bodjo
G A
Toekoe bapao....loro
D DM7
Ono kono....mangan baso....

G A
Basone daging.... iwa kebo....
F#m A
Wingi kae djare nate djandji....
G
Arep toekoe baso daging sapih....
Gm D
Nanging sa'iki ko daging kebo...
A D
Oooora sido baso sapi.....

Reff :
G A
Nang Solo ndoewe bodjo loro....
D D7
Sing sidji ora dikatho'i....
G A
Nang kono ngingoe wedhoes loro...
D Dm7 G
jen loewe embe2.....


Koeaing!
Harakirri Bagerro !


Post a Comment Blogger

 1. meneer maoe hiatoes kah?

  ReplyDelete
 2. Boekan poen ! Maoe coituus ! Dibilangin ik soeda ada bosennoelis....mangka ik njanji dahoeleo itoe....koppig jongen !!!

  ReplyDelete
 3. bodjo sing sidji katho'an rak?

  ReplyDelete
 4. xixixi...baroe mangsoed ingsoen meneer...masa itoe bodjo tidak dicelana-i..memperoedah itoe activitie yak!...
  makloem lemoth ik poenja konektie bikin video jij soesah dipenthelengi

  ReplyDelete
 5. itoe kowe orang jang njanji sendiri boeng? soewara kowe orang mlengking kaia soesa napas itoe...

  ReplyDelete
 6. boeng... itoe koweorang njanji apa kentoet..?

  ReplyDelete
 7. huahahahhahahaha...huahahahahahahahahahaha!!!...

  ReplyDelete
 8. sanese mawon maaaaaaaaaaaaaasssssssssssss !!

  ReplyDelete
 9. #kalong
  sing sidji djoewa zonder kathok poen....
  #onanj
  tepat boeng !
  #cyclers
  Ija itoe ik toelen poen, ik katinggijan ngambil nada itoe, make D mistihnja pake itoe A....
  #Dipo
  gaboengan itoe mbah...
  #terapi komik
  sala oebat boeng ?
  #anony
  apa ma'soed ?

  ReplyDelete
 10. sanese mawon = respon jang soedah oemoem dari kowe orang djogdja boeat pengamen kere

  ReplyDelete
 11. hahahahahahahahndjieng...! Itoe toch ma'soed koweorang poen....baroe ngartih ik orang itoe....

  ReplyDelete

Trimakassie Boeng,Non soeda kassie komentaar van ik poenja Blog. Djikaloe tijada kaberatan, lebi bae koweorang langganan van email sahadja, djahadie tijap ik poenja post langsoeng bole kowe batja van email. Tjaranja ? gampang poen, tinggal kliek sahadja di sinih....

 
Top